Handelingen 5:36

SVWant voor deze dagen stond Theudas op, zeggende, dat hij wat was, dien een getal van omtrent vierhonderd mannen aanhing; welke is omgebracht, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden.
Steph προ γαρ τουτων των ημερων ανεστη θευδας λεγων ειναι τινα εαυτον ω προσεκολληθη αριθμοσ ανδρων ωσει τετρακοσιων ος ανηρεθη και παντες οσοι επειθοντο αυτω διελυθησαν και εγενοντο εις ουδεν
Trans.pro gar toutōn tōn ēmerōn anestē theudas legōn einai tina eauton ō prosekollēthē arithmos̱ andrōn ōsei tetrakosiōn os anērethē kai pantes osoi epeithonto autō dielythēsan kai egenonto eis ouden

Algemeen

Zie ook: Theudas, Vierhonderd
Handelingen 21:38

Aantekeningen

Want voor deze dagen stond Theudas op, zeggende, dat hij wat was, dien een getal van omtrent vierhonderd mannen aanhing; welke is omgebracht, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προ
vóór
γαρ
Want
τουτων
deze
των
-
ημερων
dagen
ανεστη
stond

-
θευδας
Theudas
λεγων
op, zeggende

-
ειναι
was

-
τινα
wat
εαυτον
dat hij
ω
dien
προσεκληθη
aanhing

-
αριθμος
een getal
ανδρων
mannen
ωσει
van omtrent
τετρακοσιων
vierhonderd
ος
welke
ανηρεθη
is omgebracht

-
και
en
παντες
allen
οσοι
die
επειθοντο
gehoor gaven

-
αυτω
hem
διελυθησαν
zijn verstrooid

-
και
en
εγενοντο
geworden

-
εις
tot
ουδεν
niet

Want voor deze dagen stond Theudas op, zeggende, dat hij wat was, dien een getal van omtrent vierhonderd mannen aanhing; welke is omgebracht, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!