Handelingen 5:37

SVNa hem stond op Judas, de Galileer in de dagen der beschrijving, en maakte veel volks afvallig achter zich; en deze is ook vergaan, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden.
Steph μετα τουτον ανεστη ιουδας ο γαλιλαιος εν ταις ημεραις της απογραφης και απεστησεν λαον ικανον οπισω αυτου κακεινος απωλετο και παντες οσοι επειθοντο αυτω διεσκορπισθησαν
Trans.meta touton anestē ioudas o galilaios en tais ēmerais tēs apographēs kai apestēsen laon ikanon opisō autou kakeinos apōleto kai pantes osoi epeithonto autō dieskorpisthēsan

Algemeen

Zie ook: Galilea, Gamla (plaats), Judas (de Galileër), Sicarii, Volkstelling

Aantekeningen

Na hem stond op Judas, de Galileer in de dagen der beschrijving, en maakte veel volks afvallig achter zich; en deze is ook vergaan, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετα
Na
τουτον
hem
ανεστη
stond op

-
ιουδας
Judas
ο
-
γαλιλαιος
de Galiléër
εν
in
ταις
-
ημεραις
de dagen
της
-
απογραφης
der beschrijving
και
en
απεστησεν
afvallig

-
λαον
volks
ικανον
veel
οπισω
achter
αυτου
hem
κακεινος
en deze is ook
απωλετο
vergaan

-
και
en
παντες
allen
οσοι
die
επειθοντο
gehoor gaven

-
αυτω
zich
διεσκορπισθησαν
zijn verstrooid geworden

-

Na hem stond op Judas, de Galileër in de dagen der beschrijving, en maakte veel volks afvallig achter zich; en deze is ook vergaan, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!