Handelingen 6:1

SVEn in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.
Steph εν δε ταις ημεραις ταυταις πληθυνοντων των μαθητων εγενετο γογγυσμος των ελληνιστων προς τους εβραιους οτι παρεθεωρουντο εν τη διακονια τη καθημερινη αι χηραι αυτων
Trans.en de tais ēmerais tautais plēthynontōn tōn mathētōn egeneto gongysmos tōn ellēnistōn pros tous ebraious oti paretheōrounto en tē diakonia tē kathēmerinē ai chērai autōn

Algemeen

Zie ook: Ambten, Hebreeër, Weduwe

Overzicht


Aantekeningen

En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
in
δε
En
ταις
-
ημεραις
dagen
ταυταις
-
πληθυνοντων
vermenigvuldigden

-
των
-
μαθητων
als de discipelen
εγενετο
ontstond

-
γογγυσμος
een murmurering
των
-
ελληνιστων
der Grieksen
προς
tegen
τους
-
εβραιους
de Hebreen
οτι
omdat
παρεθεωρουντο
verzuimd werden

-
εν
in
τη
-
διακονια
bediening
τη
-
καθημερινη
de dagelijkse
αι
-
χηραι
weduwen
αυτων
hun

En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!