Handelingen 6:10

SVEn zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.
Steph και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει
Trans.kai ouk ischyon antistēnai tē sophia kai tō pneumati ō elalei

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Wijsheid
Exodus 4:12, Jesaja 54:17, Lukas 21:15

Aantekeningen

En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ουκ
niet
ισχυον
zij konden

-
αντιστηναι
wederstaan

-
τη
-
σοφια
de wijsheid
και
en
τω
-
πνευματι
den Geest
ω
door Welken
ελαλει
hij sprak

-

En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!