Handelingen 6:15

SVEn allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.
Steph και ατενισαντες εις αυτον απαντεσ οι καθεζομενοι εν τω συνεδριω ειδον το προσωπον αυτου ωσει προσωπον αγγελου
Trans.kai atenisantes eis auton apantes̱ oi kathezomenoi en tō synedriō eidon to prosōpon autou ōsei prosōpon angelou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Engelen, Sanhedrin

Aantekeningen

En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ατενισαντες
de ogen

-
εις
op
αυτον
zijn
απαντες
allen
οι
-
καθεζομενοι
zaten

-
εν
die in
τω
-
συνεδριω
den raad
ειδον
zagen

-
το
-
προσωπον
aangezicht
αυτου
hem
ωσει
als
προσωπον
het aangezicht
αγγελου
eens engels

En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!