Handelingen 6:4

SVMaar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.
Steph ημεις δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερησομεν
Trans.ēmeis de tē proseuchē kai tē diakonia tou logou proskarterēsomen

Aantekeningen

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ημεις
wij
δε
Maar
τη
-
προσευχη
in het gebed
και
en
τη
-
διακονια
in de bediening
του
-
λογου
des Woords
προσκαρτερησομεν
zullen volharden

-

Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!