Handelingen 6:6

SVWelken zij voor de apostelen stelden; en [dezen], als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.
Steph ους εστησαν ενωπιον των αποστολων και προσευξαμενοι επεθηκαν αυτοις τας χειρας
Trans.ous estēsan enōpion tōn apostolōn kai proseuxamenoi epethēkan autois tas cheiras

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Bidden, Hand (lichaamsdeel), Handenoplegging
Handelingen 1:23, Handelingen 8:17, Handelingen 13:3, 1 Timotheus 4:14, 1 Timotheus 5:22, 2 Timotheus 1:6

Aantekeningen

Welken zij voor de apostelen stelden; en [dezen], als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ους
Welken
εστησαν
stelden

-
ενωπιον
zij voor
των
-
αποστολων
de apostelen
και
en
προσευξαμενοι
als zij gebeden hadden

-
επεθηκαν
legden

-
αυτοις
hun
τας
-
χειρας
de handen

Welken zij voor de apostelen stelden; en [dezen], als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!