Handelingen 6:9

SVEn er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicie en Azie waren, en twistten met Stefanus.
Steph ανεστησαν δε τινες των εκ της συναγωγης της λεγομενης λιβερτινων και κυρηναιων και αλεξανδρεων και των απο κιλικιας και ασιας συζητουντες τω στεφανω
Trans.anestēsan de tines tōn ek tēs synagōgēs tēs legomenēs libertinōn kai kyrēnaiōn kai alexandreōn kai tōn apo kilikias kai asias syzētountes tō stephanō

Algemeen

Zie ook: Alexandrijnen, Cilicië, Cyrene, Libertijn, Stefanus, Synagoge, Thebes, Alexandrië, On (plaats)

Aantekeningen

En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicie en Azië waren, en twistten met Stefanus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανεστησαν
er stonden op

-
δε
En
τινες
sommigen
των
die
εκ
van
της
-
συναγωγης
de synagoge
της
-
λεγομενης
genaamd

-
λιβερτινων
der Libertijnen
και
en
κυρηναιων
der Cyrenéërs
και
en
αλεξανδρεων
der Alexandrijnen
και
en
των
-
απο
dergenen, die van
κιλικιας
Cilicië
και
en
ασιας
Azië
συζητουντες
waren, en twistten

-
τω
-
στεφανω
met Stéfanus

En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyreneers, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilicie en Azië waren, en twistten met Stefanus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!