Handelingen 7:13

SVEn in de tweede [reize] werd Jozef zijn broederen bekend; en het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar.
Steph και εν τω δευτερω ανεγνωρισθη ιωσηφ τοις αδελφοις αυτου και φανερον εγενετο τω φαραω το γενος του ιωσηφ
Trans.kai en tō deuterō anegnōristhē iōsēph tois adelphois autou kai phaneron egeneto tō pharaō to genos tou iōsēph

Algemeen

Zie ook: Farao, Jozef (zn v. Jakob)
Genesis 45:4

Aantekeningen

En in de tweede [reize] werd Jozef zijn broederen bekend; en het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εν
in
τω
-
δευτερω
de tweede
ανεγνωρισθη
bekend

-
ιωσηφ
werd Jozef
τοις
-
αδελφοις
broederen
αυτου
zijn
και
en
φανερον
openbaar
εγενετο
werd

-
τω
-
φαραω
aan Faraö
το
-
γενος
het geslacht
του
-
ιωσηφ
van Jozef

En in de tweede [reize] werd Jozef zijn broederen bekend; en het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!