Handelingen 7:14

SVEn Jozef zond heen, en ontbood zijn vader Jakob, en al zijn geslacht, [bestaande] in vijf en zeventig zielen.
Steph αποστειλας δε ιωσηφ μετεκαλεσατο τον πατερα αυτου ιακωβ και πασαν την συγγενειαν αυτου εν ψυχαις εβδομηκοντα πεντε
Trans.aposteilas de iōsēph metekalesato ton patera autou iakōb kai pasan tēn syngeneian autou en psychais ebdomēkonta pente

Algemeen

Zie ook: Jakob, Jozef (zn v. Jakob)

Aantekeningen

En Jozef zond heen, en ontbood zijn vader Jakob, en al zijn geslacht, [bestaande] in vijf en zeventig zielen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποστειλας
zond heen

-
δε
En
ιωσηφ
Jozef
μετεκαλεσατο
en ontbood

-
τον
-
πατερα
vader
αυτου
zijn
ιακωβ
Jakob
και
en
πασαν
al
την
-
συγγενειαν
geslacht
[αυτου]
zijn
εν
in
ψυχαις
zielen
εβδομηκοντα
en zeventig
πεντε
vijf

En Jozef zond heen, en ontbood zijn vader Jakob, en al zijn geslacht, [bestaande] in vijf en zeventig zielen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!