Handelingen 7:15

SVEn Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders.
Steph κατεβη δε ιακωβ εις αιγυπτον και ετελευτησεν αυτος και οι πατερες ημων
Trans.katebē de iakōb eis aigypton kai eteleutēsen autos kai oi pateres ēmōn

Algemeen

Zie ook: Egypte, Jakob
Genesis 46:5, Genesis 49:33

Aantekeningen

En Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κατεβη
kwam af

-
δε
En
ιακωβ
Jakob
εις
in
αιγυπτον
Egypte
και
en
ετελευτησεν
stierf

-
αυτος
hijzelf
και
en
οι
-
πατερες
vaders
ημων
onze

En Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!