Handelingen 7:16

SVEn zij werden overgebracht naar Sichem, en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds, van de zonen van Emmor, [den vader] van Sichem.
Steph και μετετεθησαν εις συχεμ και ετεθησαν εν τω μνηματι ο ωνησατο αβρααμ τιμης αργυριου παρα των υιων εμμορ του συχεμ
Trans.kai metetethēsan eis sychem kai etethēsan en tō mnēmati o ōnēsato abraam timēs argyriou para tōn yiōn emmor tou sychem

Algemeen

Zie ook: Abraham, Hemor, Machpela, Sichem (persoon), Sichem (plaats)
Genesis 23:16, Genesis 33:19, Genesis 50:13, Exodus 13:19, Jozua 24:32

Aantekeningen

En zij werden overgebracht naar Sichem, en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds, van de zonen van Emmor, [den vader] van Sichem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μετετεθησαν
zij werden overgebracht

-
εις
naar
συχεμ
Sichem
και
en
ετεθησαν
gelegd

-
εν
in
τω
van
μνηματι
het graf
ο
hetwelk
ωνησατο
gekocht had

-
αβρααμ
Abraham
τιμης
voor een som
αργυριου
gelds
παρα
van
των
-
υιων
de zonen
εμμορ
van Emmor
του
-
συχεμ
Sichem

En zij werden overgebracht naar Sichem, en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds, van de zonen van Emmor, [den vader] van Sichem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!