Handelingen 7:21

SVEn als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op, en voedde hem voor zichzelve op tot een zoon.
Steph εκτεθεντα δε αυτον ανειλετο αυτον η θυγατηρ φαραω και ανεθρεψατο αυτον εαυτη εις υιον
Trans.ektethenta de auton aneileto auton ē thygatēr pharaō kai anethrepsato auton eautē eis yion

Algemeen

Zie ook: Adoptie, Farao, Vondeling

Aantekeningen

En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op, en voedde hem voor zichzelve op tot een zoon.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκτεθεντα
als hij weggeworpen was

-
δε
En
αυτον
hem
ανειλετο
nam

-
η
-
θυγατηρ
de dochter
φαραω
van Faraö
και
op, en
ανεθρεψατο
voedde

-
αυτον
hem
εαυτη
zichzelve
εις
voor
υιον
op tot een zoon

En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op, en voedde hem voor zichzelve op tot een zoon.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!