Handelingen 7:23

SVAls hem nu de tijd van veertig jaren vervuld was, kwam [hem] in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israels, te bezoeken.
Steph ως δε επληρουτο αυτω τεσσαρακονταετησ χρονος ανεβη επι την καρδιαν αυτου επισκεψασθαι τους αδελφους αυτου τους υιους ισραηλ
Trans.ōs de eplērouto autō tessarakontaetēs̱ chronos anebē epi tēn kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous yious israēl

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Veertig (getal)
Exodus 2:11

Aantekeningen

Als hem nu de tijd van veertig jaren vervuld was, kwam [hem] in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
nu
δε
Als
επληρουτο
vervuld was

-
αυτω
hem
τεσσαρακονταετης
van veertig jaren
χρονος
de tijd
ανεβη
kwam

-
επι
in
την
-
καρδιαν
hart
αυτου
zijn
επισκεψασθαι
te bezoeken

-
τους
-
αδελφους
broeders
αυτου
zijn
τους
-
υιους
de kinderen
ισραηλ
Israëls

Als hem nu de tijd van veertig jaren vervuld was, kwam [hem] in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!