Handelingen 7:24

SVEn ziende een, die onrecht leed, beschermde hij [hem], en wreekte dengene, dien overlast geschiedde, en versloeg den Egyptenaar.
Steph και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουμενω παταξας τον αιγυπτιον
Trans.kai idōn tina adikoumenon ēmynato kai epoiēsen ekdikēsin tō kataponoumenō pataxas ton aigyption

Algemeen

Zie ook: Egyptenaren
Exodus 2:11

Aantekeningen

En ziende een, die onrecht leed, beschermde hij [hem], en wreekte dengene, dien overlast geschiedde, en versloeg den Egyptenaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδων
ziende

-
τινα
een
αδικουμενον
die onrecht leed

-
ημυνατο
beschermde hij

-
και
en
εποιησεν
-

-
εκδικησιν
wreekte
τω
-
καταπονουμενω
dengene, dien overlast geschiedde

-
παταξας
en versloeg

-
τον
-
αιγυπτιον
den Egyptenaar

En ziende een, die onrecht leed, beschermde hij [hem], en wreekte dengene, dien overlast geschiedde, en versloeg den Egyptenaar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!