Handelingen 7:31

SVMozes nu, [dat] ziende, verwonderde zich over het gezicht; en als hij derwaarts ging, om [dat] te bezien, zo geschiedde een stem des Heeren tot hem,
Steph ο δε μωσησ ιδων εθαυμασεν το οραμα προσερχομενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο φωνη κυριου προσ αυτον
Trans.o de mōsēs̱ idōn ethaumasen to orama proserchomenou de autou katanoēsai egeneto phōnē kyriou pros̱ auton

Algemeen

Zie ook: Mozes

Aantekeningen

Mozes nu, [dat] ziende, verwonderde zich over het gezicht; en als hij derwaarts ging, om [dat] te bezien, zo geschiedde een stem des Heeren tot hem,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
nu
μωσης
Mozes
ιδων
ziende

-
εθαυμαζεν
verwonderde zich over

-
το
-
οραμα
het gezicht
προσερχομενου
als hij derwaarts ging

-
δε
en
αυτου
hem
κατανοησαι
om te bezien

-
εγενετο
zo geschiedde

-
φωνη
een stem
κυριου
des Heeren
προς
tot
αυτον
-

Mozes nu, [dat] ziende, verwonderde zich over het gezicht; en als hij derwaarts ging, om [dat] te bezien, zo geschiedde een stem des Heeren tot hem,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!