Handelingen 7:32

SV[Zeggende]: Ik ben de God uwer vaderen, de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs. En Mozes werd zeer bevende, en durfde [het] niet bezien.
Steph εγω ο θεος των πατερων σου ο θεος αβρααμ και ο θεοσ ισαακ και ο θεοσ ιακωβ εντρομος δε γενομενος μωσησ ουκ ετολμα κατανοησαι
Trans.egō o theos tōn paterōn sou o theos abraam kai o theos̱ isaak kai o theos̱ iakōb entromos de genomenos mōsēs̱ ouk etolma katanoēsai

Algemeen

Zie ook: Abraham, Izaak, Izak, Jakob, Mozes
Exodus 3:6, Mattheus 22:32, Hebreeen 11:16

Aantekeningen

[Zeggende]: Ik ben de God uwer vaderen, de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs. En Mozes werd zeer bevende, en durfde [het] niet bezien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
Ik
ο
-
θεος
ben de God
των
-
πατερων
vaderen
σου
uwer
ο
-
θεος
de God
αβρααμ
Abrahams
και
en
ο
-
θεος
de God
ισαακ
Izaks
και
en
ο
-
θεος
de God
ιακωβ
Jakobs
εντρομος
zeer bevende
δε
En
γενομενος
werd

-
μωσης
Mozes
ουκ
niet
ετολμα
en durfde

-
κατανοησαι
bezien

-

[Zeggende]: Ik ben de God uwer vaderen, de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs. En Mozes werd zeer bevende, en durfde [het] niet bezien.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!