Handelingen 7:33

SVEn de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij staat, is heilig land.
Steph ειπεν δε αυτω ο κυριος λυσον το υποδημα των ποδων σου ο γαρ τοπος εν ω εστηκας γη αγια εστιν
Trans.eipen de autō o kyrios lyson to ypodēma tōn podōn sou o gar topos en ō estēkas gē agia estin

Algemeen

Zie ook: Blootvoets, Schoenen, Voet (lichaamsdeel)
Jozua 5:15

Aantekeningen

En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij staat, is heilig land.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
αυτω
tot hem
ο
-
κυριος
de Heere
λυσον
Ontbind

-
το
-
υποδημα
de schoenen
των
-
ποδων
voeten
σου
van uw
ο
-
γαρ
want
τοπος
de plaats
εν
in
ω
welke
εστηκας
gij staat

-
γη
land
αγια
heilig
εστιν
is

-

En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij staat, is heilig land.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!