Handelingen 7:34

SVIk heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom herwaarts, Ik zal u naar Egypte zenden.
Steph ιδων ειδον την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου αυτων ηκουσα και κατεβην εξελεσθαι αυτους και νυν δευρο αποστελω σε εις αιγυπτον
Trans.idōn eidon tēn kakōsin tou laou mou tou en aigyptō kai tou stenagmou autōn ēkousa kai katebēn exelesthai autous kai nyn deuro apostelō se eis aigypton

Algemeen

Zie ook: Egypte

Aantekeningen

Ik heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom herwaarts, Ik zal u naar Egypte zenden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
Ik heb merkelijk

-
ειδον
gezien

-
την
dat
κακωσιν
de mishandeling
του
-
λαου
volks
μου
Mijns
του
-
εν
in
αιγυπτω
Egypte
και
en
του
-
στεναγμου
zuchten
αυτων
om hen
ηκουσα
gehoord

-
και
is, en
κατεβην
ben nedergekomen

-
εξελεσθαι
daaruit te verlossen

-
αυτους
Ik heb hun
και
en
νυν
nu
δευρο
kom herwaarts

-
αποστελω
zenden

-
σε
Ik zal
εις
naar
αιγυπτον
Egypte

Ik heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom herwaarts, Ik zal u naar Egypte zenden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!