Handelingen 7:38

SVDeze is het, die in de vergadering [des volks] in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinai, en [met] onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons [die] te geven.
Steph ουτος εστιν ο γενομενος εν τη εκκλησια εν τη ερημω μετα του αγγελου του λαλουντος αυτω εν τω ορει σινα και των πατερων ημων ος εδεξατο λογια ζωντα δουναι ημιν
Trans.outos estin o genomenos en tē ekklēsia en tē erēmō meta tou angelou tou lalountos autō en tō orei sina kai tōn paterōn ēmōn os edexato logia zōnta dounai ēmin

Algemeen

Zie ook: Engel des Heeren, Sinaï (berg), Woestijn
Exodus 19:3, Galaten 3:19

Aantekeningen

Deze is het, die in de vergadering [des volks] in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinai, en [met] onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons [die] te geven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτος
Deze
εστιν
is het

-
ο
Die
γενομενος
was

-
εν
die in
τη
-
εκκλησια
de vergadering
εν
in
τη
-
ερημω
de woestijn
μετα
met
του
-
αγγελου
den Engel
του
-
λαλουντος
sprak

-
αυτω
tot hem
εν
op
τω
-
ορει
den berg
σινα
Sinaï
και
en
των
-
πατερων
vaderen
ημων
onze
ος
welke
εδεξατο
ontving

-
λογον
-
ζωντα
de levende

-
δουναι
te geven

-
ημιν
om ons

Deze is het, die in de vergadering [des volks] in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinaï, en [met] onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons [die] te geven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!