Handelingen 7:46

SVDewelke voor God genade gevonden heeft, en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jakobs.
Steph ος ευρεν χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο ευρειν σκηνωμα τω θεω ιακωβ
Trans.os euren charin enōpion tou theou kai ētēsato eurein skēnōma tō theō iakōb

Algemeen

Zie ook: Jakob
1 Samuel 16:1, 2 Samuel 7:2, 1 Kronieken 17:1, Psalm 89:21, Psalm 132:5, Handelingen 13:22

Aantekeningen

Dewelke voor God genade gevonden heeft, en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jakobs.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ος
Dewelke
ευρεν
gevonden heeft

-
χαριν
genade
ενωπιον
voor
του
-
θεου
God
και
en
ητησατο
begeerd heeft

-
ευρειν
te vinden

-
σκηνωμα
een woonstede
τω
-
θεω
voor den God
ιακωβ
Jakobs

Dewelke voor God genade gevonden heeft, en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jakobs.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!