Handelingen 7:5

SVEn Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap; en beloofde, dat Hij hem het zelve tot een bezitting geven zou, en zijn zade na hem, als hij [nog] geen kind had.
Steph και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο αυτω δουναι εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου
Trans.kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato autō dounai eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

Algemeen

Zie ook: Genesis 12:7, Genesis 13:15

Aantekeningen

En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap; en beloofde, dat Hij hem het zelve tot een bezitting geven zou, en zijn zade na hem, als hij [nog] geen kind had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ουκ
geen
εδωκεν
Hij gaf

-
αυτω
hem
κληρονομιαν
erfdeel
εν
in
αυτη
dat Hij hem
ουδε
ook niet
βημα
-
ποδος
een voetstap
και
en
επηγγειλατο
beloofde

-
δουναι
geven zou

-
αυτω
hetzelve
εις
tot
κατασχεσιν
een bezitting
αυτην
het zelve
και
en
τω
-
σπερματι
zade
αυτου
hem
μετ
na
αυτον
als hij
ουκ
geen
οντος
had

-
αυτω
zijn
τεκνου
kind

En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap; en beloofde, dat Hij hem het zelve tot een bezitting geven zou, en zijn zade na hem, als hij [nog] geen kind had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!