Handelingen 7:53

SVGij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt [ze] niet gehouden!
Steph οιτινες ελαβετε τον νομον εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε
Trans.oitines elabete ton nomon eis diatagas angelōn kai ouk ephylaxate

Algemeen

Zie ook: Engelen
Exodus 19:3, Exodus 24:3, Johannes 7:19, Galaten 3:19, Hebreeen 2:2

Aantekeningen

Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt [ze] niet gehouden!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιτινες
Gij, die
ελαβετε
ontvangen hebt

-
τον
-
νομον
de wet
εις
door
διαταγας
bestellingen
αγγελων
der engelen
και
en
ουκ
hebt niet
εφυλαξατε
gehouden

-

Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt [ze] niet gehouden!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!