Handelingen 7:54

SVAls zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.
Steph ακουοντες δε ταυτα διεπριοντο ταις καρδιαις αυτων και εβρυχον τους οδοντας επ αυτον
Trans.akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autōn kai ebrychon tous odontas ep auton

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Tanden, Tandenknarsen

Aantekeningen

Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουοντες
hoorden

-
δε
Als
ταυτα
zij nu dit
διεπριοντο
berstten

-
ταις
-
καρδιαις
harten
αυτων
hem
και
en
εβρυχον
zij knersten

-
τους
-
οδοντας
de tanden
επ
tegen
αυτον
hun

Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!