Handelingen 7:9

SVEn de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, [om] naar Egypte [gebracht te worden]; en God was met hem,
Steph και οι πατριαρχαι ζηλωσαντες τον ιωσηφ απεδοντο εις αιγυπτον και ην ο θεος μετ αυτου
Trans.kai oi patriarchai zēlōsantes ton iōsēph apedonto eis aigypton kai ēn o theos met autou

Algemeen

Zie ook: Egypte, Jozef (zn v. Jakob)
Genesis 37:4, Genesis 37:28, Psalm 105:17

Aantekeningen

En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, [om] naar Egypte [gebracht te worden]; en God was met hem,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
πατριαρχαι
de patriarchen
ζηλωσαντες
nijdig zijnde

-
τον
-
ιωσηφ
Jozef
απεδοντο
verkochten

-
εις
naar
αιγυπτον
Egypte
και
en
ην
was

-
ο
-
θεος
God
μετ
met
αυτου
hem

En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, [om] naar Egypte [gebracht te worden]; en God was met hem,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!