Handelingen 8:15

SVDewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten.
Steph οιτινες καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων οπως λαβωσιν πνευμα αγιον
Trans.oitines katabantes prosēyxanto peri autōn opōs labōsin pneuma agion

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest

Aantekeningen

Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιτινες
Dewelken
καταβαντες
afgekomen zijnde

-
προσηυξαντο
baden

-
περι
voor
αυτων
hen
οπως
dat
λαβωσιν
ontvangen mochten

-
πνευμα
Geest
αγιον
zij den Heiligen

Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!