Handelingen 8:2

SVEn [enige] godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen [ten grave] en maakten groten rouw over hem.
Steph συνεκομισαν δε τον στεφανον ανδρες ευλαβεις και εποιησαντο κοπετον μεγαν επ αυτω
Trans.synekomisan de ton stephanon andres eulabeis kai epoiēsanto kopeton megan ep autō

Algemeen

Zie ook: Begrafenis, Rouw, Stefanus
Genesis 23:2, Genesis 50:10, 2 Samuel 3:31

Aantekeningen

En [enige] godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen [ten grave] en maakten groten rouw over hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνεκομισαν
droegen

-
δε
En
τον
-
στεφανον
Stéfanus
ανδρες
mannen
ευλαβεις
godvruchtige
και
en
εποιησαντο
maakten

-
κοπετον
rouw
μεγαν
groten
επ
over
αυτω
hem

En [enige] godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen [ten grave] en maakten groten rouw over hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!