Handelingen 8:20

SVMaar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt!
Steph πετρος δε ειπεν προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη εις απωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισας δια χρηματων κτασθαι
Trans.petros de eipen pros auton to argyrion sou syn soi eiē eis apōleian oti tēn dōrean tou theou enomisas dia chrēmatōn ktasthai

Algemeen

Zie ook: Gaven, Geld, Munten, Petrus
Mattheus 10:8

Aantekeningen

Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πετρος
Petrus
δε
Maar
ειπεν
zeide

-
προς
tot
αυτον
hem
το
-
αργυριον
geld
σου
Uw
συν
met
σοι
-
ειη
zij

-
εις
ten
απωλειαν
verderve
οτι
omdat
την
-
δωρεαν
dat de gave
του
-
θεου
Gods
ενομισας
gij gemeend hebt

-
δια
door
χρηματων
geld
κτασθαι
verkregen wordt

-

Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!