Handelingen 8:24

SVDoch Simon, antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.
Steph αποκριθεις δε ο σιμων ειπεν δεηθητε υμεις υπερ εμου προς τον κυριον οπως μηδεν επελθη επ εμε ων ειρηκατε
Trans.apokritheis de o simōn eipen deēthēte ymeis yper emou pros ton kyrion opōs mēden epelthē ep eme ōn eirēkate

Algemeen

Zie ook: Simon Magus
Numeri 21:7

Aantekeningen

Doch Simon, antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
Doch
ο
-
σιμων
Simon
ειπεν
zeide

-
δεηθητε
Bidt

-
υμεις
gijlieden
υπερ
voor
εμου
mij
προς
tot
τον
-
κυριον
den Heere
οπως
opdat
μηδεν
niets
επελθη
kome

-
επ
over
εμε
mij
ων
van hetgeen
ειρηκατε
gij gezegd hebt

-

Doch Simon, antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!