Handelingen 8:30

SVEn Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
Steph προσδραμων δε ο φιλιππος ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντος τον προφητην ησαιαν και ειπεν αρα γε γινωσκεις α αναγινωσκεις
Trans.prosdramōn de o philippos ēkousen autou anaginōskontos ton prophētēn ēsaian kai eipen ara ge ginōskeis a anaginōskeis

Algemeen

Zie ook: Filippus (diaken), Jesaja (boek), Jesaja (profeet)

Aantekeningen

En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσδραμων
liep toe

-
δε
En
ο
-
φιλιππος
Filippus
ηκουσεν
en hoorde

-
αυτου
hem
αναγινωσκοντος
lezen

-
τον
-
προφητην
den profeet
ησαιαν
Jesája
και
en
ειπεν
zeide

-
αρα
-
γε
ook
γινωσκεις
Verstaat gij

-
α
hetgeen
αναγινωσκεις
gij leest

-

En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!