Handelingen 8:37

SVEn Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Steph ειπεν δε ο φιλιπποσ ει πιστευεισ εξ ολησ τησ καρδιασ εξεστιν αποκριθεισ δε ειπεν πιστευω τον υιον του θεου ειναι τον ιησουν χριστον
Trans.eipen de o philippos̱ ei pisteueis̱ ex olēs̱ tēs̱ kardias̱ exestin apokritheis̱ de eipen pisteuō ton yion tou theou einai ton iēsoun christon

Algemeen

Zie ook: Doop, Filippus (diaken), Jezus Christus, Jezus Christus (God), Zoon des mensen

Aantekeningen

En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.


En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!