Handelingen 8:4

SVZij dan nu, die verstrooid waren, gingen [het land] door, en verkondigden het Woord.
Steph οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον
Trans.oi men oun diasparentes diēlthon euangelizomenoi ton logon

Algemeen

Zie ook: Evangelisatie
Mattheus 10:23, Handelingen 11:19

Aantekeningen

Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen [het land] door, en verkondigden het Woord.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
μεν
nu
ουν
Zij dan
διασπαρεντες
die verstrooid waren

-
διηλθον
gingen door

-
ευαγγελιζομενοι
en verkondigden

-
τον
-
λογον
het Woord

Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen [het land] door, en verkondigden het Woord.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!