Handelingen 9:11

SVEn de Heere [zeide] tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar [een], met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.
Steph ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται
Trans.o de kyrios pros auton anastas poreuthēti epi tēn rymēn tēn kaloumenēn eutheian kai zētēson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseuchetai

Algemeen

Zie ook: Ananias van Damascus
Handelingen 21:39, Handelingen 22:3

Aantekeningen

En de Heere [zeide] tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar [een], met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
genaamd
δε
En
κυριος
de Heere
προς
tot
αυτον
hem
αναστας
Sta op

-
πορευθητι
en ga

-
επι
in
την
-
ρυμην
de straat
την
-
καλουμενην
-

-
ευθειαν
de Rechte
και
en
ζητησον
vraag

-
εν
in
οικια
het huis
ιουδα
van Judas
σαυλον
Saulus
ονοματι
naar met name
ταρσεα
van Tarsen
ιδου
zie

-
γαρ
want
προσευχεται
hij bidt

-

En de Heere [zeide] tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar [een], met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!