Handelingen 9:15

SVMaar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels.
Steph ειπεν δε προς αυτον ο κυριος πορευου οτι σκευος εκλογης μοι εστιν ουτος του βαστασαι το ονομα μου ενωπιον εθνων και βασιλεων υιων τε ισραηλ
Trans.eipen de pros auton o kyrios poreuou oti skeuos eklogēs moi estin outos tou bastasai to onoma mou enōpion ethnōn kai basileōn yiōn te israēl

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
Handelingen 13:2, Handelingen 22:21, Romeinen 1:1, Galaten 1:15, Galaten 2:8, Efeziers 3:8, 1 Timotheus 2:7, 2 Timotheus 1:11

Aantekeningen

Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
Maar
προς
tot
αυτον
hem
ο
-
κυριος
de Heere
πορευου
Ga heen

-
οτι
want
σκευος
vat
εκλογης
uitverkoren
μοι
Mij
εστιν
is

-
ουτος
deze
του
-
βαστασαι
te dragen

-
το
-
ονομα
Naam
μου
om Mijn
ενωπιον
voor
εθνων
de heidenen
και
en
βασιλεων
de koningen
υιων
de kinderen
τε
en
ισραηλ
Israëls

Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!