Handelingen 9:3

SVEn als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
Steph εν δε τω πορευεσθαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαμασκω και εξαιφνης περιηστραψεν αυτον φως απο του ουρανου
Trans.en de tō poreuesthai egeneto auton engizein tē damaskō kai exaiphnēs periēstrapsen auton phōs apo tou ouranou

Algemeen

Zie ook: Damascus, Meteoren
Handelingen 22:6, Handelingen 22:7, Handelingen 26:13, Handelingen 26:14, 1 Corinthiers 15:8, 2 Corinthiers 12:2

Aantekeningen

En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
als
δε
En
τω
-
πορευεσθαι
hij reisde

-
εγενετο
is het geschied

-
αυτον
hem
εγγιζειν
nabij

-
τη
-
δαμασκω
Damaskus
και
en
εξαιφνης
snellijk
περιηστραψεν
omscheen

-
αυτον
dat hij
φως
een licht
απο
van
του
-
ουρανου
den hemel

En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!