Handelingen 9:31

SVDe Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.
Steph αι μεν ουν εκκλησιαι καθ ολης της ιουδαιας και γαλιλαιας και σαμαρειας ειχον ειρηνην οικοδομουμεναι και πορευομεναι τω φοβω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευματος επληθυνοντο
Trans.ai men oun ekklēsiai kath olēs tēs ioudaias kai galilaias kai samareias eichon eirēnēn oikodomoumenai kai poreuomenai tō phobō tou kyriou kai tē paraklēsei tou agiou pneumatos eplēthynonto

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze, Galilea, Galilea, Gemeente (eerste), Heilige Geest, Judea, Samaria, Vrede

Aantekeningen

De Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αι
-
μεν
-
ουν
dan
εκκλησιαι
De Gemeenten
καθ
door
ολης
geheel
της
-
ιουδαιας
Judéa
και
en
γαλιλαιας
Galiléa
και
en
σαμαρειας
Samaria
ειχον
hadden

-
ειρηνην
vrede
οικοδομουμεναι
en werden gesticht

-
και
en
πορευομεναι
wandelende

-
τω
-
φοβω
in de vreze
του
-
κυριου
des Heeren
και
en
τη
-
παρακλησει
de vertroosting
του
-
αγιου
des Heiligen
πνευματος
Geestes
επληθυνοντο
werden vermenigvuldigd

-

De Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!