Handelingen 9:36

SVEn te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.
Steph εν ιοππη δε τις ην μαθητρια ονοματι ταβιθα η διερμηνευομενη λεγεται δορκας αυτη ην πληρης αγαθων εργων και ελεημοσυνων ων εποιει
Trans.en ioppē de tis ēn mathētria onomati tabitha ē diermēneuomenē legetai dorkas autē ēn plērēs agathōn ergōn kai eleēmosynōn ōn epoiei

Algemeen

Zie ook: Aalmoes, Dorcas, Joppe /Jaffa, Tabitha

Aantekeningen

En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
te
ιοππη
Joppe
δε
En
τις
een zekere
ην
was

-
μαθητρια
discipelin
ονοματι
met name
ταβηθα
Tabítha
η
hetwelk
διερμηνευομενη
overgezet zijnde

-
λεγεται
is gezegd

-
δορκας
Dorkas
αυτη
-

Deze
ην
was

-
πληρης
vol
αγαθων
van goede
εργων
werken
και
en
ελεημοσυνων
aalmoezen
ων
die
εποιει
zij deed

-

En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!