Handelingen 9:40

SVMaar Petrus, hebbende hen [allen] uitgedreven, knielde neder en bad: en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.
Steph εκβαλων δε εξω παντας ο πετρος θεις τα γονατα προσηυξατο και επιστρεψας προς το σωμα ειπεν ταβιθα αναστηθι η δε ηνοιξεν τους οφθαλμους αυτης και ιδουσα τον πετρον ανεκαθισεν
Trans.ekbalōn de exō pantas o petros theis ta gonata prosēyxato kai epistrepsas pros to sōma eipen tabitha anastēthi ē de ēnoixen tous ophthalmous autēs kai idousa ton petron anekathisen

Algemeen

Zie ook: Opstanding (uit de dood), Petrus, Tabitha

Aantekeningen

Maar Petrus, hebbende hen [allen] uitgedreven, knielde neder en bad: en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκβαλων
hebbende

-
δε
Maar
εξω
-
παντας
hen
ο
-
πετρος
Petrus
θεις
knielde neder

-
τα
-
γονατα
-
προσηυξατο
en bad

-
και
en
επιστρεψας
zich kerende

-
προς
tot
το
-
σωμα
het lichaam
ειπεν
zeide hij

-
ταβηθα
Tabítha
αναστηθι
sta op

-
η
-
δε
En
ηνοιξεν
open

-
τους
-
οφθαλμους
ogen
αυτης
haar
και
en
ιδουσα
gezien hebbende

-
τον
-
πετρον
Petrus
ανεκαθισεν
zat zij over einde

-

Maar Petrus, hebbende hen [allen] uitgedreven, knielde neder en bad: en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!