Handelingen 9:41

SVEn hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor [hen].
Steph δους δε αυτη χειρα ανεστησεν αυτην φωνησας δε τους αγιους και τας χηρας παρεστησεν αυτην ζωσαν
Trans.dous de autē cheira anestēsen autēn phōnēsas de tous agious kai tas chēras parestēsen autēn zōsan

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Opstanding (uit de dood), Weduwe

Aantekeningen

En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor [hen].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δους
hij gaf

-
δε
En
αυτη
haar
χειρα
de hand
ανεστησεν
en richtte

-
αυτην
haar
φωνησας
geroepen hebbende

-
δε
op, en
τους
-
αγιους
de heiligen
και
en
τας
-
χηρας
de weduwen
παρεστησεν
stelde hij

-
αυτην
haar
ζωσαν
levend

-

En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor [hen].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!