Handelingen 9:43

SVEn het geschiedde, dat hij vele dagen te Joppe bleef, bij een zekeren Simon, een lederbereider.
Steph εγενετο δε ημερας ικανας μειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει
Trans.egeneto de ēmeras ikanas meinai auton en ioppē para tini simōni byrsei

Algemeen

Zie ook: Joppe /Jaffa, Leerlooier, Simon (de leerlooier)

Aantekeningen

En het geschiedde, dat hij vele dagen te Joppe bleef, bij een zekeren Simon, een lederbereider.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
ημερας
dagen
ικανας
dat hij vele
μειναι
bleef

-
αυτον
-
εν
te
ιοππη
Joppe
παρα
bij
τινι
een zekeren
σιμωνι
Simon
βυρσει
een lederbereider

En het geschiedde, dat hij vele dagen te Joppe bleef, bij een zekeren Simon, een lederbereider.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!