Hebreeen 10:11

SVEn een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
Steph και πας μεν ιερευς εστηκεν καθ ημεραν λειτουργων και τας αυτας πολλακις προσφερων θυσιας αιτινες ουδεποτε δυνανται περιελειν αμαρτιας
Trans.kai pas men iereus estēken kath ēmeran leitourgōn kai tas autas pollakis prospherōn thysias aitines oudepote dynantai perielein amartias

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Priester

Aantekeningen

En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πας
een iegelijk
μεν
wel
ιερευς
priester
εστηκεν
stond

-

-

-
καθ
alle
ημεραν
dagen
λειτουργων
dienende

-
και
en
τας
-
αυτας
dezelfde
πολλακις
dikmaals
προσφερων
offerende

-
θυσιας
slachtofferen
αιτινες
die
ουδεποτε
nimmermeer
δυνανται
kunnen

-
περιελειν
wegnemen

-
αμαρτιας
de zonden

En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!