Hebreeen 10:12

SVMaar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter[hand] Gods;
Steph αυτοσ δε μιαν υπερ αμαρτιων προσενεγκας θυσιαν εις το διηνεκες εκαθισεν εν δεξια του θεου
Trans.autos̱ de mian yper amartiōn prosenenkas thysian eis to diēnekes ekathisen en dexia tou theou

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid
Psalm 110:1, Handelingen 2:34, 1 Corinthiers 15:25, Efeziers 1:20, Colossenzen 3:1, Hebreeen 1:13

Aantekeningen

Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter[hand] Gods;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αυτος
Deze
δε
Maar

μιαν

een

υπερ
voor
αμαρτιων
de zonden
προσενεγκας
geofferd hebbende

-
θυσιαν
slachtoffer
εις
is in

το

de

διηνεκες
eeuwigheid
εκαθισεν
gezeten

-
εν
aan

δεξια

de rechter[hand]

του

[van] de

θεου

God


Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter[hand] Gods;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!