Hebreeen 10:16

SVWant nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
Steph αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι προς αυτους μετα τας ημερας εκεινας λεγει κυριος διδους νομους μου επι καρδιας αυτων και επι των διανοιων αυτων επιγραψω αυτους
Trans.autē ē diathēkē ēn diathēsomai pros autous meta tas ēmeras ekeinas legei kyrios didous nomous mou epi kardias autōn kai epi tōn dianoiōn autōn epigrapsō autous

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Israel (volk)
Jeremia 31:31, Jeremia 31:32, Jeremia 31:33, Jeremia 31:34, Romeinen 11:27, Hebreeen 8:8

Aantekeningen

Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αυτη
Dit
η
-
διαθηκη
is het verbond
ην
dat
διαθησομαι
maken zal

-
προς
Ik met
αυτους
hen
μετα
nadat
τας
-
ημερας
dagen
εκεινας
die
λεγει
zegt

-
κυριος
de Heere
διδους
geven

-
νομους
wetten
μου
Ik zal Mijn
επι
in
καρδιας
harten
αυτων
Ik zal die
και
en
επι
in
των
-
διανοιων
verstanden
αυτων
hun
επιγραψω
inschrijven

-
αυτους
hun

Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!