Hebreeen 10:32

SVDoch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen;
Steph αναμιμνησκεσθε δε τας προτερον ημερας εν αις φωτισθεντες πολλην αθλησιν υπεμεινατε παθηματων
Trans.anamimnēskesthe de tas proteron ēmeras en ais phōtisthentes pollēn athlēsin ypemeinate pathēmatōn

Aantekeningen

Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναμιμνησκεσθε
gedenkt

-
δε
Doch
τας
-
προτερον
de vorige
ημερας
dagen
εν
in
αις
dewelke
φωτισθεντες
nadat gij verlicht zijt geweest

-
πολλην
gij veel
αθλησιν
strijd
υπεμεινατε
hebt verdragen

-
παθηματων
des lijdens

Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!