Hebreeen 11:21

SVDoor het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, [leunende] op het opperste van zijn staf.
Steph πιστει ιακωβ αποθνησκων εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν και προσεκυνησεν επι το ακρον της ραβδου αυτου
Trans.pistei iakōb apothnēskōn ekaston tōn yiōn iōsēph eulogēsen kai prosekynēsen epi to akron tēs rabdou autou

Algemeen

Zie ook: Jakob, Jozef (zn v. Jakob)
Genesis 47:31, Genesis 48:15

Aantekeningen

Door het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, [leunende] op het opperste van zijn staf.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιστει
Door het geloof
ιακωβ
heeft Jakob
αποθνησκων
stervende

-
εκαστον
een iegelijk
των
-
υιων
der zonen
ιωσηφ
van Jozef
ευλογησεν
gezegend

-
και
en
προσεκυνησεν
heeft aangebeden

-
επι
op
το
-
ακρον
het opperste
της
-
ραβδου
staf
αυτου
van zijn

Door het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, [leunende] op het opperste van zijn staf.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!