Hebreeen 11:3

SVDoor het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.
Steph πιστει νοουμεν κατηρτισθαι τους αιωνας ρηματι θεου εις το μη εκ φαινομενων τα βλεπομενα γεγονεναι
Trans.pistei nooumen katērtisthai tous aiōnas rēmati theou eis to mē ek phainomenōn ta blepomena gegonenai

Algemeen

Zie ook: Genesis 1:1, Psalm 33:6, Johannes 1:10, Romeinen 4:17, Efeziers 3:9, Colossenzen 1:16

Aantekeningen

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιστει
Door het geloof
νοουμεν
verstaan wij

-
κατηρτισθαι
is toebereid

-
τους
dat de dingen, die
αιωνας
dat de wereld
ρηματι
door het woord
θεου
Gods
εις
alzo
το
-
μη
niet
εκ
uit
φαινομενων
dingen, die gezien worden

-
τα
-
βλεπομενα
men ziet

-
γεγονεναι
geworden zijn

-

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!