Hebreeen 11:36

SVEn anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis;
Steph ετεροι δε εμπαιγμων και μαστιγων πειραν ελαβον ετι δε δεσμων και φυλακης
Trans.eteroi de empaigmōn kai mastigōn peiran elabon eti de desmōn kai phylakēs

Algemeen

Zie ook: Jeremia (profeet), Martelaar, Micha (profeet)
2 Koningen 22:8, 2 Kronieken 36:16, Jeremia 20:2

Aantekeningen

En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd,

en ook banden en gevangenis;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετεροι
anderen
δε
En
εμπαιγμων
hebben bespottingen
και
en
μαστιγων
geselen
πειραν
geproefd
ελαβον
-

-
ετι
ook
δε
en
δεσμων
banden
και
en
φυλακης
gevangenis

En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!