Hebreeen 11:38

SV(Welker de wereld niet waardig was), hebben in woestijnen gedoold en [op] bergen, en [in] spelonken en [in] holen der aarde.
Steph ων ουκ ην αξιος ο κοσμος εν ερημιαις πλανωμενοι και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης
Trans.ōn ouk ēn axios o kosmos en erēmiais planōmenoi kai oresin kai spēlaiois kai tais opais tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Grot, Spelonk, Martelaar, Woestijn
1 Samuel 22:1, 1 Samuel 24:4, 1 Samuel 26:3, 1 Koningen 19:4, 1 Koningen 19:8, 1 Koningen 19:9

Aantekeningen

(Welker de wereld niet waardig was), hebben in woestijnen gedoold en [op] bergen, en [in] spelonken en [in] holen der aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ων
(Welker
ουκ
niet
ην
was

-
αξιος
waardig
ο
-
κοσμος
de wereld
εν
hebben in
ερημιαις
woestijnen
πλανωμενοι
gedoold

-
και
en
ορεσιν
bergen
και
en
σπηλαιοις
spelonken
και
en
ταις
-
οπαις
holen
της
-
γης
der aarde

(Welker de wereld niet waardig was), hebben in woestijnen gedoold en [op] bergen, en [in] spelonken en [in] holen der aarde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!