Hebreeen 11:4

SVDoor het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve [geloof] spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Steph πιστει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν τω θεω δι ης εμαρτυρηθη ειναι δικαιος μαρτυρουντος επι τοις δωροις αυτου του θεου και δι αυτης αποθανων ετι λαλειται
Trans.pistei pleiona thysian abel para kain prosēnenken tō theō di ēs emartyrēthē einai dikaios martyrountos epi tois dōrois autou tou theou kai di autēs apothanōn eti laleitai

Algemeen

Zie ook: Abel, Kain
Genesis 4:4, 2 Kronieken 24:21, Mattheus 23:35

Aantekeningen

Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve [geloof] spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιστει
Door het geloof
πλειονα
een meerdere
θυσιαν
offerande
αβελ
heeft Abel
παρα
dan
καιν
Kaïn
προσηνεγκεν
geofferd

-
τω
-
θεω
Gode
δι
door
ης
hetwelk
εμαρτυρηθη
hij getuigenis bekomen heeft

-
ειναι
was

-
δικαιος
dat hij rechtvaardig
μαρτυρουντος
getuigenis gaf

-
επι
over
τοις
-
δωροις
gave
αυτου
hetzelve
του
-
θεου
alzo God
και
en
δι
door
αυτης
zijn
αποθανων
nadat hij gestorven is

-
ετι
nog
λαλειται
spreekt hij

-

Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve [geloof] spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!