Hebreeen 11:7

SVDoor het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, [en] bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke [ark] hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.
Steph πιστει χρηματισθεις νωε περι των μηδεπω βλεπομενων ευλαβηθεις κατεσκευασεν κιβωτον εις σωτηριαν του οικου αυτου δι ης κατεκρινεν τον κοσμον και της κατα πιστιν δικαιοσυνης εγενετο κληρονομος
Trans.pistei chrēmatistheis nōe peri tōn mēdepō blepomenōn eulabētheis kateskeuasen kibōton eis sōtērian tou oikou autou di ēs katekrinen ton kosmon kai tēs kata pistin dikaiosynēs egeneto klēronomos

Algemeen

Zie ook: Ark (Noach), Huisgezin, Noach
Genesis 6:13

Aantekeningen

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden,

[en] bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin;

door welke [ark] hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιστει
Door het geloof
χρηματισθεις
door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde

-
νωε
heeft Noach
περι
van
των
-
μηδεπω
de dingen, die nog niet
βλεπομενων
gezien werden

-
ευλαβηθεις
bevreesd geworden zijnde

-
κατεσκευασεν
toebereid

-
κιβωτον
de ark
εις
tot
σωτηριαν
behoudenis
του
-
οικου
huisgezin
αυτου
van zijn
δι
door
ης
welke
κατεκρινεν
heeft veroordeeld

-
τον
-
κοσμον
hij de wereld
και
en
της
-
κατα
die naar
πιστιν
het geloof
δικαιοσυνης
der rechtvaardigheid
εγενετο
is geworden

-
κληρονομος
een erfgenaam

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, [en] bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke [ark] hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!